top of page

Om Oss

Montessoriförskolan Planeten ligger i Bromma, med en fin gård och utelekplats får barnen friheten att utveckla sina kunskaper öppet och med få begränsningar. Vår miljö är trygg och familjär, där vi blandar utelek, teoretisk inlärning och självständiga aktiviteter för att utveckla varje barn på bästa sätt. Förskolan har utbildade montessorilärare, förskollärare och barnskötare, med 12 anställda på 50 barn delas förskolan in i  tre avdelningar baserat på ålder. Med kompetenta lärare ger vi barnen möjligheten att utifrån montessoripedagogik lära sig på ett individanpassat sätt.​

Vi har en fin gård lekplats utomhus där barnen kan utveckla sin motorik i frihet. Vi arbetar hela tiden med att förbättra förskolans miljö så att den ska vara tillgänglig, trygg och stimulerande för barnen på förskolan. Lokalerna är utformade så att de möjliggör en varierad pedagogisk verksamhet som stödjer både det enskilda barnets utveckling och lärande samt grupprocessen. Vi vill att miljön ska inspirera barnet att utforska omvärlden.

Vi erbjuder även vegetarisk, ekologisk och special kost på Planeten.

Jag, Suzan Adriess startade min första montessoriförskola, Pyramiden på Grevgatan, Östermalm i augusti 2005. Därefter öppnade jag två till montessoriförskolor, ”Gitarren” i Skarpnäck 2010 och ”Bromma Planeten” i Bromma 2012.

Jag har båda en pedagogisk högskoleutbildning och har även vidareutbildning till montessorilärare för förskola och grundskola, på det har jag även mycket praktisk erfarenhet av att leda och arbeta i förskolan. Jag erhåller även en Masterexamen i Företagsekonomi. 

Vid sidan om mitt arbete har jag studerat vidare till Utbildningsledare och Rektorsutbildning. Jag blev klar i maj 2016.

 

Som person har jag ett stort intresse för personlig utveckling, konst och skapande. Förutom montessoripedagogiken har jag detta som ledstjärna för mitt företag.

Min vision är att expandera men med ökad kvalitet. Jag vill skapa en harmonisk arbetsplats för såväl barn som pedagoger och föräldrar, med goda utvecklingsmöjligheter såväl fysiskt som intellektuellt, socialt och emotionellt.

Montessori

Montessoripedagogiken bygger på barnens egna utveckling där barnens nyfikenhet och upptäckarglädje tas tillvara.  Frihet att välja aktivitet och möjlighet att arbeta ostört i egen takt är två av de viktigaste förutsättningarna. Målet för aktiviteterna i montessoriförskolan är att lägga grunden till egenvärde och självtillit.  Dessutom skall varje barn utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.

bottom of page