Augusti Pluto


Välkomna tillbaka alla barn och föräldrar till en ny termin. I förra veckan så har fyra barn från Venus kommit till oss på Pluto och lärt känna barn och pedagoger, miljön och våra rutiner. Vi säger också välkomna till Krishna med familj som inskolas på Pluto just nu.


Verksamhet, Dagen börjar ute på gården tills alla i gruppen är samlade, då har vi en gemensam fruktstund. Barnen har fått bekanta sig med olika montessori material, färger, cylinderblock…. Innan lunchen har vi en kort samling där barnen får välja sång och känna glädje och gemenskap tillsammans. Tillsammans med barnen reflekterar vi över tema till hösten, många barn visar intresse för djur. Vi sjunger om djur på samlingen och vi har satt upp små klistermärken på olika djur på vår byrå. Syftet är att barnen ska lära känna olika djursorter och det ska bli en samlingsplats för samtal mellan barn och pedagoger.


Se över era barns extrakläder, samt regnkläder, det ska vara lustfyllt att vara ute. Vi ser fram emot en ny termin tillsammans med nyfikenhet, glädje och lärande.


Viktiga datum:

7/9 Planeringsdag för all personal. Förskolan är stängd

10/9 Föräldramöte

Med vänlig hälsning Grazyna och Linda

0 views

Söderberga Allé 28, 168 62, Bromma

info@planetenmontessori.com

08 428 719 59 /  070 885 98 14
Vi följer Sthlm Kommuns riktlinjer för öppettider

Just nu har vi öppet: 06:30 - 17:30

© 2018 av Montessoriförskolan Bromma Planeten