top of page

Augusti Pluto


Välkomna tillbaka alla barn och föräldrar till en ny termin. I förra veckan så har fyra barn från Venus kommit till oss på Pluto och lärt känna barn och pedagoger, miljön och våra rutiner. Vi säger också välkomna till Krishna med familj som inskolas på Pluto just nu.


Verksamhet, Dagen börjar ute på gården tills alla i gruppen är samlade, då har vi en gemensam fruktstund. Barnen har fått bekanta sig med olika montessori material, färger, cylinderblock…. Innan lunchen har vi en kort samling där barnen får välja sång och känna glädje och gemenskap tillsammans. Tillsammans med barnen reflekterar vi över tema till hösten, många barn visar intresse för djur. Vi sjunger om djur på samlingen och vi har satt upp små klistermärken på olika djur på vår byrå. Syftet är att barnen ska lära känna olika djursorter och det ska bli en samlingsplats för samtal mellan barn och pedagoger.


Se över era barns extrakläder, samt regnkläder, det ska vara lustfyllt att vara ute. Vi ser fram emot en ny termin tillsammans med nyfikenhet, glädje och lärande.


Viktiga datum:

7/9 Planeringsdag för all personal. Förskolan är stängd

10/9 Föräldramöte

Med vänlig hälsning Grazyna och Linda

12 views0 comments

Recent Posts

See All

September Solen

Hej alla föräldrar, här kommer lite info från oss. Vi är nu i full gång med våra aktiviteter, Måndag utedag för alla barn, Torsdagar har vi Naturskolan, övriga dagar Montessoripass, yoga och vårt tema

September Pluto

Hej alla barn och föräldrar Tack för ett trevligt föräldramöte, för er alla som inte kunde komma vill vi berätta att under den här terminen kommer vi att arbeta med djurtema, då många av våra barn vis

September Venus

Nu har vi varit igång en tid med alla era barn. Vi lär känna varandra mer och mer för varje dag och barnen börjar komma in i våra rutiner. Vi välkomnar Kiara med familj som börjat sin inskolning den 1

bottom of page